Pie Debye

De beschermheer van de F.O.R.T. is Pie Debye. Hij is gekozen omdat hij een belangrijke Nederlandse wetenschapper was. Of had het iets te maken met zijn liefde voor een glaasje?!? In ieder geval noemen we onze ruimte: F.O.R.T. ‘Pie Debye’.

Petrus Josephus Wilhelmus Debye was een Nederlands-Amerikaans fysisch chemicus en Nobelprijswinnaar (1936).

Peter Debye werd geboren in Maastricht in 1884 en na het doorlopen van de lagere en middelbare school ging hij in 1901 naar de Technische Hochschule in Aken. Hij studeerde daar wiskunde en natuurkunde en verkreeg een graad in de elektrotechniek. In 1908 promoveerde hij in de natuurkunde met een proefschrift over stralingsdruk in München. In 1911 nam Debye het hoogleraarschap van Albert Einstein in Zürich over, toen deze een aanstelling aanvaardde in Praag. Via de genoemde studies kwam hij uiteindelijk met fysische chemie en chemische fysica in aanraking.

In 1912 was hij de eerste die het dipoolmoment van moleculen in oplossing kon meten. Als gevolg hiervan is de eenheid debyes van moleculaire dipoolmomenten naar hem vernoemd. Chemici zullen Debye het meest kennen van zijn Debye-Hückel theorie (1923) over interionische aantrekking, die quantitatief het gedrag van elektrolyten of verdunde oplossingen beschrijft. De Nobelprijs ontving hij voor zijn bijdragen aan het begrip van moleculaire structuren (i.e. onderzoek naar dipoolmomenten en elektronen- en röntgendiffractie).

Na posities aan verschillende Europese universiteiten (Utrecht, Leipzig, Berlijn, Göttingen) bekleed te hebben, verhuisde hij in 1939 naar de Verenigde Staten, alwaar hij vele jaren hoogleraar was en hoofd van de faculteit scheikunde. In 1946 werd hij Amerikaans burger onder de naam Peter Joseph William Debye.
Hij overleed op 2 november 1966 aan een hartaanval.